/, فعالیتها و اخبار مدرسه علوم انسانی/گزارش جلسه هسته پژوهشی قرآن و روانشناسی دانشگاه تهران-۱۴مهرماه ۹۸-تیپ شناسی شخصیتی بر اساس آیات قرآن کریم

گزارش جلسه هسته پژوهشی قرآن و روانشناسی دانشگاه تهران-۱۴مهرماه ۹۸-تیپ شناسی شخصیتی بر اساس آیات قرآن کریم

در این جلسه به بررسی انواع شخصیت از منظر قرآن حکیم و ویژگی‌های شاخص هر کدام از این شخصیت‌ها پرداخته شد:

شخصیت‌های شکری

شخصیت‌های فقهی

شخصیت‌های یقینی

شخصیت‌های تفکری

شخصیت‌های ایمانی

شخصیت‌های علمی

شخصیت های عقلی

شخصیت‌های تقوایی

شخصیت‌های سمعی

شخصیت‌های ذکری

 

دریافت صوت جلسه

۱۳۹۸-۷-۲۹ ۲۰:۱۵:۱۲ +۰۳:۳۰مهر ۲۹ام, ۱۳۹۸|