/, فعالیتها و اخبار مدرسه علوم انسانی/گزارش جلسه هسته پژوهشی قرآن و روانشناسی دانشگاه تهران-۷ مهر ماه ۹۸-اختلال شناسی(آسیب شناسی روانی مبتنی بر قرآن)

گزارش جلسه هسته پژوهشی قرآن و روانشناسی دانشگاه تهران-۷ مهر ماه ۹۸-اختلال شناسی(آسیب شناسی روانی مبتنی بر قرآن)

اختلال شناسی(آسیب شناسی روانی مبتنی بر قرآن)
رساله دکتری خانم ریحانه فیاض
در این بخش به ارائه دسته بندی ای از انواع اختلال پرداخته شد.
این اختلالات که مدل اولیه اش بر اساس ساختار وجودی انسان تبیین شده است با توجه به تحریک های بیرونی و القائات که مبتنی بر مواجهات با بیرون و دارایی های انسان به اختلال در “ادراکات و باورها، توجه و ذکر، فعل، بروزات و نتایج” تقسیم و دستگاه شناسایی اختلال توسط شیطان تشریح شد.

نکته مهم: بارها و بارها در قرآن خوانده ایم که شیطان عدو مبین است، اما چرا هیچ یک از اندیشمندان برای تبیین استراتژی عمل شیطان و اختلالی که در نظامات بشری ایجاد می کند، حرکتی نمی کند جای سوال دارد.
از بین بردن اختلال یعنی طیب ولادت، سلامت جامعه و لزوم تشکیل حکومت اسلامی از همین جا اثبات می شود.
چرا که همه انبیا.الهی برای زدودن رد پای شیطان از زندگی انسانها قیام کردند.

انشاءالله جلسه آینده به بررسی و تببین آیات هر یک از انواع اختلال و استخراج‌مولفه های آن‌با توجه به تفسیر وزین المیزان پرداخته می شود.

دریافت صوت جلسه

۱۳۹۸/۷/۲۹ ،۱۷:۲۳:۳۰ +۰۰:۰۰مهر ۲۹ام, ۱۳۹۸|