/, فعالیتها و اخبار مدرسه علوم انسانی/گزارش جلسه هسته پژوهشی قرآن و روانشناسی دانشگاه تهران-۳۱ شهریور ماه ۹۸- ساخت مقیاس رشد ۷ سال اول- غنی سازی روابط زوجین با تاکید بر موضوع عشق

گزارش جلسه هسته پژوهشی قرآن و روانشناسی دانشگاه تهران-۳۱ شهریور ماه ۹۸- ساخت مقیاس رشد ۷ سال اول- غنی سازی روابط زوجین با تاکید بر موضوع عشق

بخش اول:
ساخت مقیاس رشد ۷ سال اول مبتنی بر منظومه رشد (جلسه دوم)
پایان نامه ارشد خانم شیروان
در این قسمت پس از ارائه نظریه های موجود در حوزه رشد انسان، به بیان ویژگی های نظریه منظومه رشد مبتنی بر قرآن و روایات در هر دوره رشد پرداخته شد.
در ادامه با طرح سوالات اساسی توسط اساتید پیرامون مفهوم رشد و تحول؛ ابعاد انسان در این نظریه؛ تفاوت دوره و مرحله؛ و … جوانب موضوع پرمغز منظومه رشد تفکر اجتماعیِ انسان، بررسی شد.
انشاءالله جلسه آینده به بررسی 《اقتضائات و اصول دوره اول رشد》 پرداخته می شود.

دریافت صوت بخش اول

بخش دوم:
غنی سازی روابط زوجین با تاکید بر موضوع عشق مبتنی قرآن (جلسه هشتم)
پروژه پژوهشی آقای بحرینی.
در این قسمت مفهوم “وُدّ”، از حیث شبکه مفهومی آن مورد بررسی قرار گرفت؛ ضمن مطالعه آیاتی از سوره مبارکه نساء و تفسیر المیزان، کلید واژه‌هایی نظیر: عقد، عهد، وثوق، وصل، ربط، وفا،وصی و … بررسی و مشخص شد که ازدواج، لوازم و مختصاتی دارد که رعایت آن سبب جعل وُدّ، سکونت و رحمت برای آن می شود.

ان شاءالله برای جلسه بعد 《شبکه مفهومی ودّ》 کامل تر شده و ارائه می گردد.

دریافت صوت بخش دوم

۱۳۹۸-۷-۲۹ ۲۲:۳۸:۲۶ +۰۳:۳۰مهر ۲۹ام, ۱۳۹۸|