/, فعالیتها و اخبار مدرسه علوم انسانی/مبانی روان درمانی مبتنی بر قرآن-هسته پژوهشی قرآن و روان شناسی دانشگاه تهران

مبانی روان درمانی مبتنی بر قرآن-هسته پژوهشی قرآن و روان شناسی دانشگاه تهران

جلسه سوم- ۲۹ دی ۹۸:

در این جلسه به بررسی مفهوم “سائق و شهید” پرداخته شد و مفاهیم شهادت و ذکر و اثر آن در ایجاد جریان تقوا در نفس به عنوان مولفه‌های درمان بررسی شدند.
بیان شد که ذکر در قلب و سمعی که شاهد است(شهادت) توانِ ایجاد کننده تقوا ست.
ذکر همان است که از وجهی محل اتصال است و از وجهی محور توجه نفس (این کلمه جزء کلام محکمند که از متشابه لفظی هستند).
از نکات مهم دیگری که در جلسه بررسی شد ویژگی‌های درمانگر بود که از جمله آنها حفیظ بودن، اواب بودن و … (آیات ۳۲ و ۳۳ سوره) بیان شد و درمان به معنای کمک کردن به فرد در اتصال به ذکر نه وسوسه معرفی گشت.
در انتها مجددا به بررسی مفهوم سائق و شهید پرداخته شد و معناشناسی آن طبق آیات سوره مبارکه ق استخراج شد.

برای جلسه آینده مقرر شد که نمودارهای درمان از دسته‌های مختلف سوره مبارکه ق استخراج شود.

دریافت صوت جلسه ۲۹ دی ۹۸

 

جلسه چهارم- ۲۰ بهمن ۹۸:

در این جلسه ادامه مطالعات بر سوره مبارکه “ق” ارائه شد.
یک الگو برای موضوع آسیب و وسوسه تبیین شد و ۳ الگو برای مقابله و مبارزه (درمان) با وسوسه.
الگوی قلب منیب (انابه)
الگوی من یخاف وعید (خوف از وعید)
الگوی القی السمع و هو الشهید (شهادت)
مقرر شد جهت ادامه پژوهش، نسبت این سه الگو با یکدیگر، ویژگی ها و مختصات آنها، نقطه آغاز و فرایند اثر آن و … تبیین و تشریح شود.

دریافت صوت جلسه ۲۰ بهمن ۹۸

 

۱۳۹۸-۱۲-۵ ۲۳:۳۳:۱۹ +۰۳:۳۰بهمن ۴ام, ۱۳۹۸|