/, فعالیتها و اخبار مدرسه علوم انسانی/ساخت پرسشنامه رشد هفت سال اول، مبتنی بر منظومه رشد قرآن و روایات- هسته پژوهشی قرآن و روان شناسی دانشگاه تهران

ساخت پرسشنامه رشد هفت سال اول، مبتنی بر منظومه رشد قرآن و روایات- هسته پژوهشی قرآن و روان شناسی دانشگاه تهران

جلسه دوم- ۳۱ شهریور ۹۸:

در این جلسه پس از ارائه نظریه‌های موجود در حوزه رشد انسان، به بیان ویژگی‌های نظریه منظومه رشد مبتنی بر قرآن و روایات در هر دوره رشد پرداخته شد.
در ادامه با طرح سوالات اساسی توسط اساتید پیرامون مفهوم رشد و تحول؛ ابعاد انسان در این نظریه؛ تفاوت دوره و مرحله؛ و … جوانب موضوع منظومه رشد تفکر اجتماعیِ انسان، بررسی شد.
انشاءالله جلسه آینده به بررسی 《اقتضائات و اصول دوره اول رشد》 پرداخته می شود.

دریافت صوت جلسه ۳۱ شهریور ۹۸

 

جلسه سوم- ۲۷ مهر ۹۸:

در این جلسه به بررسی و شناخت مفاهیم رشد مُلکی و رشد ملکوتی، دوره- مرتبه- مرحله، بلوغ فطری و بلوغ طبیعی و … پرداخته شد.
همچنین مولفه تمایز نفع و ضرر در دوره اول رشد که دوره برانگیختگی نامیده شده است مورد واکاوی قرار گرفت.

لازم به ذکر است این مفاهیم از کتاب فرایندشناسی رشد بیان شد.

 

جلسه چهارم- ۱۰ آذر ۹۸:

در این جلسه به تببین مولفه نطق و تعریف آن از کتب تالیف شده در این حوزه پرداخته شد.
همچنین پیرامون مفاهیم مرتبط با آن(َشبکه) که شامل کلام، قول و نطق می باشند نیز توسط اساتید توضیحات مفصلی مطرح شد.
مفاهیم بیان شده در این بخش:
– نطق، قول، کلام
– رویکرد تفکری، تربیتی در کاربرد این شبکه
– سیالیت مطلب و تفاوت آن با تفصیل موضوع
– واژگان قریب المعانی و کارکرد های معنایی آنها

دریافت صوت جلسه ۱۰ آذر ۹۸

 

جلسه پنجم- ۲۴ آذر ۹۸:

در این جلسه به بررسی و شناخت مفاهیم بلوغ، استطاعت پرداخته شد و نکاتی در زمینه انسان در قرآن و معنای هستی شناسانه آن، ذومراتب بودن حق در بسترهای مختلف و ادراک انسان از آن که موجب سیر رشد انسان در مراتب مختلف زندگی می شود ارائه شد.

دریافت صوت جلسه ۲۴ آذر ۹۸

 

جلسه ششم-۸ دی ۹۸:

در این‌جلسه به تبیین اصول و مبانی دوره کودکی با توجه به محورهای 《سند کودک طیب》پرداخته شد.
استاد اخوت در این‌جلسه به بیان اصول در مفاهیم رشد و غیّ، معیارهای به بلوغ رسیدن، محورهای تقسیم دوره اول رشد به مقاطع مشخص با تاکید بر مولفه عواطف پرداختند.
در این جلسه برخی مولفه‌ها که به ساخت پرسشنامه‌های شناسایی وضعیت کودکان کمک می‌کرد، تعیین شد.
لازم به ذکر است مطالب این جلسه در ادامه ی نشست های تخصصی حوزه کودک بود که علاقمندان می توانند جهت بهره مندی از محتوای آن به صوت جلسات مراجعه نمایند.

دریافت صوت جلسه ۸ دی ۹۸

 

جلسه هفتم- ۲۲ دی ۹۸:

در این جلسه به بررسی شاخص های دوره اول رشد با عنوان “نطق و تمایز” پرداخته شد.
انواع نطق در جایگاه واکنش های کودک در مواجهات درونی و بیرونی معرفی و در باب جایگاه قول بعنوان مجموعه باورها در انسان و تقدم آن نسبت رفتار مباحث مهمی مطرح گردید.

دریافت صوت جلسه ۲۲ دی ۹۸

 

جلسه هشتم- ۱۳ بهمن ۹۸:

در این جلسه به بررسی مولفه های دوره کودکی و شاخص های ارزیابی آن پرداخته شد.
مطالب مهمی پیرامون انواع نطق و لحن در کودک بیان و مفاهیمی همچون؛ نقش حواس و تقویت آن در کودکی، کلام طیب، نحوه ارتباط گرفتن با دیگران، ترس، تمایلات کودک به طیبات یا خبیثات و … مورد بحث قرار گرفت.
مقرر شد برای جلسه آینده سوالات و گویه های پرسشنامه را ارائه دهند.

 

دریافت صوت جلسه ۱۳ بهمن ۹۸

 

جلسه نهم- ۲۰ بهمن ۹۸:

در این جلسه به بررسی مولفه‌های دوره کودکی با محور کلام در کودکی پرداخته شد. شاخص‌ها، دامنه و وسعت آن در زندگی تبیین گشت.

 

دریافت صوت جلسه ۲۰ بهمن ۹۸

 

 

۱۳۹۸-۱۲-۵ ۲۳:۲۷:۳۵ +۰۳:۳۰بهمن ۴ام, ۱۳۹۸|