/, فعالیتها و اخبار مدرسه علوم انسانی/اختلال شناسی مبتنی بر قرآن- هسته پژوهشی قرآن و روان شناسی دانشگاه تهران

اختلال شناسی مبتنی بر قرآن- هسته پژوهشی قرآن و روان شناسی دانشگاه تهران

جلسه بیست و هشتم – ۷ مهر ۹۸:

در این جلسه به ارائه دسته بندی‌ای از انواع اختلال پرداخته شد.
این اختلالات که مدل اولیه‌اش بر اساس ساختار وجودی انسان تبیین شده است با توجه به تحریک های بیرونی و القائات که مبتنی بر مواجهات با بیرون و دارایی‌های انسان به اختلال در “ادراکات و باورها، توجه و ذکر، فعل، بروزات و نتایج” تقسیم و دستگاه شناسایی اختلال توسط شیطان تشریح شد.

نکته مهم: بارها و بارها در قرآن خوانده ایم که شیطان عدو مبین است، اما چرا هیچ یک از اندیشمندان برای تبیین استراتژی عمل شیطان و اختلالی که در نظامات بشری ایجاد می‌کند، حرکتی نمی‌کند جای سوال دارد.
از بین بردن اختلال یعنی طیب ولادت، سلامت جامعه و لزوم تشکیل حکومت اسلامی از همین جا اثبات می‌شود.
چرا که همه انبیاء الهی برای زدودن رد پای شیطان از زندگی انسانها قیام کردند.

انشاءالله جلسه آینده به بررسی و تببین آیات هر یک از انواع اختلال و استخراج‌مولفه‌های آن‌ با توجه به تفسیر وزین المیزان پرداخته می‌شود.

دریافت صوت جلسه ۷ مهر ۹۸

 

جلسه بیست و نهم- ۱۹ آبان ۹۸:

در این جلسه به ارائه یافته‌های پژوهشی پیرامون موضوع انواع القائات بیرونی و درونی که ایجاد کننده اختلال در انسان هستند پرداخته شد.
این اختلالات از ناحیه شیطان بوده و همانطور که قرآن وی را عدوّ مبین معرفی کرده است بر جمیع انسان‌ها لازم است که آنها را به خوبی بشناسند.
بنابراین انواع ترفندهای نفوذ شیطان با توجه به واژگان به کار گرفته شده در قرآن احصاء و انواع آن بر اساس اثرگذاری بر محدوده مشخص در ساختار وجودی انسان تبیین شد.
در ادامه به معرفی دو نوع از اختلالات در حوزه ادراک و توجه انسان پرداخته شد.

دریافت صوت جلسه ۱۹ آبان ۹۸

 

جلسه سی ام – ۱۷ آذر ۹۸:

در این جلسه به اختلال “خطوه” از سری اختلال‌هایی که شیطان در ساختار انسان ایجاد می‌کند، اشاره شد.
این اختلال بر فکر، عقل و علم  و باور انسان تاثیر می گذارد و حوزه تاثیرش از ایجاد اختلال در رفتارهای انسان شروع می‌شود.

دریافت صوت جلسه ۱۷ آذر ۹۸

 

جلسه سی و یکم – ۱۵ دی ۹۸:

در این جلسه به بررسی مفهوم “شیطان” و تبیین نظام‌ راهبری آن در عالَم پرداخته شد و تفاوت آن با ابلیس و دیگر مفاهیم حول آن بیان شد.
شیطان نظام و سبک فکری استکباری ست.

 

دریافت صوت جلسه ۱۵ دی ۹۸

 

جلسه سی و دوم- ۶ بهمن ۹۸:

در این جلسه به تبیین کانون‌های درونی و بیرونی القا و تمایز آنها، همچنین جایگاه شیطان در زندگی انسان پرداخته شد.
تفاوت بین “آسیب و اختلال” بررسی و نقشه جامع روزنه‌های آسیب پذیری انسان در مواجهاتش طبق ساختار وجودی اش، بیان گردید.
در انتهای جلسه کتاب استعاذه؛طلوع اثر عبودیت که در آن اختلالات بطور کامل و کلّی از منظر قرآن بررسی شده است رونمایی و مقرر شد در جلساتی به تبیین آن پرداخته شود.
برای ادامه سیر پژوهش مقرر شد که نشانه شناسی هر اختلال بررسی و ارائه شود تا ان شاء الله به تشخیص اختلال کمک کند.

دریافت صوت جلسه ۶ بهمن ۹۸

 

۱۳۹۸-۱۱-۱۸ ۲۱:۱۶:۱۹ +۰۳:۳۰بهمن ۴ام, ۱۳۹۸|