/, فعالیتها و اخبار مدرسه علوم انسانی/غنی سازی روابط زوجین بر اساس آیات قرآن- هسته پژوهشی قرآن و روان شناسی دانشگاه تهران

غنی سازی روابط زوجین بر اساس آیات قرآن- هسته پژوهشی قرآن و روان شناسی دانشگاه تهران

جلسه چهارم- ۳۱ تیر ۹۸:

در این قسمت به بررسی روش شناسی پروژهش پرداخته شد و نحوه ادامه کار تبیین شد.

دریافت صوت جلسه ۳۱ تیر ۹۸

 

جلسه پنجم- ۶ مرداد ۹۸:

در این قسمت به بررسی یافته های پژوهشی در حوزه کفویت و انواع ازدواج در نظریات جاری پرداخته شد، و با تحلیل ها و نظراتی که متخصصین در این زمینه مطرح کردند، مقرر شد، مفهوم طیب به عنوان بستر پاکی که ازدواج و خانواده بر اساس آن و در آن شکل می گیرند مورد بررسی قرار گیرد.
بزودی کارگاه طیب شناسی و فرایند شناسی طیب جهت تبیین این موضوع برگزار خواهد شد.

دریافت صوت جلسه ۶ مرداد ۹۸

 

جلسه ششم- ۳۱ شهریور ۹۸:

در این جلسه مفهوم “وُدّ”، از حیث شبکه مفهومی آن مورد بررسی قرار گرفت؛ ضمن مطالعه آیاتی از سوره مبارکه نساء و تفسیر المیزان، کلید واژه‌هایی نظیر: عقد، عهد، وثوق، وصل، ربط، وفا،وصی و … بررسی و مشخص شد که ازدواج، لوازم و مختصاتی دارد که رعایت آن سبب جعل وُدّ، سکونت و رحمت برای آن می شود.

ان شاءالله برای جلسه بعد 《شبکه مفهومی ودّ》 کامل تر شده و ارائه می گردد.

دریافت صوت جلسه ۳۱ شهریور ۹۸

 

جلسه هفتم- ۲۷ مهر ۹۸:

در این جلسه مفهوم “وُدّ”، که از حیث شبکه مفهومی مورد بررسی قرار گرفته بود بر محور کتب لغت و تفاسیر توسعه و ارائه شد.
و مقرر شد شبکه مفهومی حبّ نیز با همین روش تکمیل شده، سپس مولفه های هر دو شبکه به صورت گزاره ای و با روش حصر عقلی بررسی و استخراج و نسبت به ورود به قرآن مقدمات و تمهیدات لازم تدارک دیده شود.

 

جلسه هشتم- ۳ آذر ۹۸

در این جلسه مفهوم “وُدّ”، که از حیث شبکه مفهومی بر اساس کتب لغت و تفسیری مورد بررسی قرار گرفته بود به کمک گزاره های عقلی شرح داده شد‌.
از آنجا که در این بخش از پژوهش لازم است روش شناسی استخراج قواعد مفهوم اعم از مقدمات، لوازم، آثار و نتایج مجدد بررسی شود تا جایگاه هر گزاره مشخص شود، مقرر شد پژوهشگر مجدد این قسمت را که بنیاد و اساس پژوهش می باشد، بازنگری و تکمیل نمایند.

دریافت صوت جلسه ۳ آذر ۹۸

 

جلسه نهم- ۱ دی ۹۸

در این جلسه به بررسی روش پژوهش پرداخته شد. و علاوه بر آن روش استخراج اصول برای هر مولفه نیز شرح داده شد.
در ضمن مطالب مهمی در باب مودت (که از جانب خداست) و انواع آن (اوثان-زوجیت-ذی القربی) بیان شد.
و تقویت مودت زوجیت به عنوان راه مبارزه با مودت اوثان و یاری ذی القربی مطرح شد.

دریافت صوت جلسه ۱ دی ۹۸

۱۳۹۸-۱۱-۴ ۱۷:۲۵:۱۴ +۰۳:۳۰بهمن ۴ام, ۱۳۹۸|