/, فعالیتها و اخبار مدرسه علوم انسانی/معناشناسی حسن و پیشنهاد پروتکل درمانی مبتنی بر آن- هسته پژوهشی قرآن و روان شناسی دانشگاه تهران

معناشناسی حسن و پیشنهاد پروتکل درمانی مبتنی بر آن- هسته پژوهشی قرآن و روان شناسی دانشگاه تهران

جلسه اول- ۳ آذر ۹۸:

تعیین موضوع رساله دکتری
این جلسه با ارائه مقدمات و توضیحاتی در باب موضوع رساله سرکار خانم گیتی از دانشگاه بومهن، آغاز شد و با بررسی‌های دقیق معین شد بر موضوع 《حُسن از معناشناسی تا ارائه پروتکل مهارتی》 تمرکز نمایند.
جهت اقدام به پژوهش لازم است با استاد راهنمای دانشگاه مشورت نموده و جوانب کار را سنجیده و تصمیم نهایی را به هسته پژوهشی قرآن و روانشناسی اعلام فرمایند.

دریافت صوت جلسه ۳ آذر ۹۸

 

جلسه دوم- ۲۴ آذر ۹۸:

در این جلسه به ارائه معنای حسن از منظر کتب واژه پرداخته شد.

 

دریافت صوت جلسه ۲۴ آذر ۹۸

 

جلسه سوم- ۱۳ بهمن ۹۸:

در این جلسه به ارائه تعاریفی از آیات قرآن و برخی تفاسیر پرداخته و نقدهای روشی توسط اساتید بر آن وارد شد که به تغییر سیر این پژوهش، انجامید.

 

دریافت صوت جلسه ۱۳ بهمن ۹۸

 

 

 

۱۳۹۸-۱۱-۱۸ ۲۱:۱۷:۰۵ +۰۳:۳۰بهمن ۴ام, ۱۳۹۸|