مبانی و مهارت‌های برنامه ریزی بر اساس آیات قرآن و روایات

تبیین مبانی و مهارت‌های برنامه‌ریزی از دیدگاه قرآن و روایات، این کتاب برای اصلاح اشکالات برنامه ریزی بسیار مفید بوده و دارای تمرین‌های کاربردی خوبی است.

دریافت پاورپوینت کتاب

آثار و تولیدات مربوط به این کتاب در ذیل ارائه شده است:

پرده نگار آموزشی برنامه ریزی پیش رونده(ویژه برگزاری کارگاه)

در برنامه ریزی باید همواره به سمت مقصد بود،  بامقصد بودن، پیشرو بودن، بر محور نیازها حرکت کردن نیاز به مهارت‌هایی دارد که در پرده نگار حاضر سعی شده است به آن پرداخته می شود.

دریافت پاورپوینت کارگاه

 

پرده نگار آموزشی کارگاه برنامه ریزی بر محور فعال کردن جهاد و تفکر (ویژه برگزاری کارگاه)

برای داشتن برنامه ریزی لازم است فاصله‌های زمانی هر کار برای به سرانجام رسیدن بررسی شود، در نظر گرفتن این مهم نیاز به مهارت‌هایی برای پرورش تفکر و داشتن روحیه جهادی در زندگی دارد.

این پرده نگار سعی کرده است این مطالب را پوشش داده و به مخاطب آموزش دهد.

دریافت پرده نگار(پاورپوینت)

 

مهارت های برنامه ریزی برای زندگی خداپسندانه(ویژه برگزاری کارگاه)

 سه کارگاه فوق به عنوان نمونه اجرا شده در دانشگاه‌ها، برای مخاطب دانشجو ارائه شده است.

می‌توان با کمی تغییر (یا به همین صورت) در مدارس، مساجد و … نیز مورد استفاده کرد.

 

طرح ارائه

جلسه اول

(پرده نگار برنامه ریزی-نیازها، پرده نگار نمونه نیاز و مقصد، پرسشنامه شماره یک-سوال های ابتدایی و انتهایی، نمودار روزانه-نیازها)

فیلم جلسه اول(نمونه اولنمونه دوم)

جلسه دوم

(پرده نگار برنامه ریزی-مقصد و عزم، نمودار روزانه-مقصدها)

فیلم جلسه دوم(نمونه اولنمونه دوم)

جلسه سوم

(پرده نگار محتوای برنامه و ارزیابی، پرده نگار نمونه، نمودارهای روزانه، نظرسنجی)

فیلم جلسه سوم(نمونه اول)

۱۳۹۹/۱/۳ ،۰۷:۳۹:۳۹ +۰۰:۰۰فروردین ۳ام, ۱۳۹۹|