//درمان وسواس مبتنی بر قرآن- جلسه هسته قرآن و روان شناسی دانشگاه تهران

درمان وسواس مبتنی بر قرآن- جلسه هسته قرآن و روان شناسی دانشگاه تهران

جلسه اول- ۲۸ مهر ۹۸
تعیین موضوع پژوهش سرکار خانم دژاکام.
در این بخش موضوع وسواس انتخاب و ابعاد آن در حوزه اختلالات تبیین شد.
مقرر شد با تحلیل مفهومی وسواس در قرآن، سوره مبارکه مرسلات مطالعه و در صورت گرفتن نتیجه، کار ادامه پیدا کند.

دریافت صوت جلسه ۲۸ مهر ۹۸

 

 جلسه دوم- ۱۰ آذر ۹۸

در این جلسه پژوهشگر به ارائه داده های خود پیرامون بررسی های انجام شده روی آیات ابتدایی سوره مبارکه مرسلات پرداختند.
برای جلسات بعد این روند ادامه پیدا می کند اگر به چهارچوب روش شناسی مناسبی از سوره نرسید موضوع پژوهش تغییر خواهد کرد.

 

جلسه سوم- ۲۵ اسفند ۹۸

بررسی مفهوم محوری “القاء ذکر” و اثرات آن در انسان و معرفی کلید واژه هایی مانند “هوای نفس”، “غفلت” و … در قرآن و بیان ارتباط مشترک آن با موضوع وسواس.

دریافت صوت جلسه ۲۵ اسفند ۹۸

 

۱۳۹۹/۱/۱۰ ،۰۷:۴۶:۴۲ +۰۰:۰۰فروردین ۱۰ام, ۱۳۹۹|