محتوای مطالعاتی کارگروه برنامه ریزی۱۳۹۸/۴/۱۷ ،۱۳:۵۰:۰۸ +۰۰:۰۰

مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت(ع) / مدرسه علوم انسانی / کارگروه برنامه ریزی / محتوای مطالعاتی کارگروه برنامه ریزی

معرفی کتب کارگروه برنامه ریزی و زمان

زمان مولفه ای مهم در عالم است که شناخت ابعاد آن در نسبت با زندگی انسان و حتی سایر موجودات، ...
ادامه ...

ساختار برنامه ریزی بر اساس آیات قرآن و روایات

تبیین چیستی، چرایی و چگونگی برنامه‌ریزی در زندگی براساس آموزه‌های قرآن به منظور پیاده سازی عقلانیت در زندگی در ذیل ...
ادامه ...

مبانی و مهارت‌های برنامه ریزی بر اساس آیات قرآن و روایات

تبیین مبانی و مهارت‌های برنامه‌ریزی از دیدگاه قرآن و روایات، این کتاب برای اصلاح اشکالات برنامه ریزی بسیار مفید بوده ...
ادامه ...