معرفی کتب کارگروه برنامه ریزی و زمان

زمان مولفه ای مهم در عالم است که شناخت ابعاد آن در نسبت با زندگی انسان و حتی سایر موجودات، شگفت انگیز بوده و توجه به آن خشیت را در فرد شکوفا می کند.  خشیت شکل گرفته وجود وی را جلا داده قوای باوری، رفتاری اش را ارتقا داده و تزکیه و در نهایت عبودیت را به ارمغان می آورد.

عناوین کتب موجود در این کارگروه برای مطالعه به شرح زیر می باشد:

کتاب های بنیادی:

مجموعه زمان و امت: (حوزه امت و امام) نقش زمان در تشکیل، سیر شکوفایی و استقرار امت

سیر شکوفایی امت؛ نازل کننده فضل، رحمت، احسان (۳ جلد)

در این کتاب، که به دلیل حجم بالا به سه مجلد تفکیک شده، به راز دوازده امامی بودن که با راز اوقات شب و روز و نیز ایام هفته و ماه و ماههای سال گره خورده، پرداخته میشود.در این سیر، نیاز به ائمه مختلف که هر یک در شرایط متفاوت، امت را هدایت مینمایند، مطرح شده و به تدریج و در گذر زمان، مفهوم دوازده امام را معنا و قابل درک مینماید.

سیر شکوفایی امت، به گسترش فهم و توان امت در اثر اطاعت از خدا، رسول و امام میپردازد و نیازی که در اثر همراستایی با اوامر و نواهی الهی به تدریج برای امت شکل میگیرد را بررسی میکند .

شکل گیری امت ؛ برای نزول رحمت، فضل، احسان: تبیین مفهوم امت و امامت و نقش آن در زندگی انسان، به همراه بیان چگونگی شکل گیری امت با تأکید بر نقش نماز جماعت

استقرار امت ؛ نازل کننده رحمت، فضل، احسان: بیان نحوه استقرار امت با بهره گیری از مناسک، میقات ها، اعیاد و یوم الله تا تحقق نظام امامت و وراثت در دنیا و آخرت، به همراه معرفی موانع و آسیب های آن با بهره گیری از اسناد به جامانده از امیرالمومنین علیه السلام.

مجموعه زمان و برنامه ریزی: (حوزه انسان) تبیین مفهوم زمان و ارائه راهبردهاو مهارت های اصلاح برنامه ریزی در زندگی

 

کتاب ساختاری و بنیادی:

ساختار برنامه ریزی بر اساس آیات قرآن و روایات : تبیین چیستی، چرایی و چگونگی برنامه ریزی در زندگی براساس آموزه های قرآن به منظور پیاده سازی عقلانیت در زندگی در ذیل توحید محتوای این کتاب است که باتمرین های مناسبی از ادعیه و روایات فهم این ساختار را سهل کرده است.

تقدیر و تدبیر: چگونگی بهره گیری از تدبّر در گذشته و آینده، جهت شناخت بهترین عمل در زمان حال و انجام برنامه ریزی صحیح در زندگی در این کتاب بررسی شده است. استفاده از زمان و اثر آن در گذشته و حال آینده و ارتباط آن با مفهوم ولایت در این کتاب بررسی شده است.

 

کتاب مهارتی تخصصی:

مبانی و مهارت های برنامه ریزی بر اساس آیات قرآن و روایات: تبیین مبانی و مهارتهای برنامهریزی از دیدگاه قرآن و روایات، این کتاب برای اصلاح اشکالات برنامه ریزی بسیار مفید بوده و دارای تمرین های کاربردی خوبی است.

 

کتاب مهارتی عمومی:

راز و نیازهای برنامه ریزانه: نکاتی برای استفاده بهتر از زمان و دوری از آسیب های پیش روی برنامه ریزی در زندگی.

۱۳۹۹/۱/۳ ،۰۸:۲۴:۵۷ +۰۰:۰۰تیر ۳۰ام, ۱۳۹۸|