آثار و تولیدات کارگروه برنامه ریزی و زمان مدرسه علوم انسانی۱۳۹۸/۹/۱۱ ،۱۴:۵۵:۰۴ +۰۰:۰۰

مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت(ع) / مدرسه علوم انسانی / کارگروه برنامه ریزی و زمان / آثار و تولیدات کارگروه برنامه ریزی و زمان

کارگاه برنامه ریزی بر محور سوره مبارکه‌ حجّ- کارگاه تشکیلاتی علوم پزشکی بهمن ۹۸

برنامه ریزی الهی، حاصل یک نظام فکری-عملی است که بر پایه ی ایمان و عمل صالح است. اگر قرآن نباشد ...
ادامه ...

پرده نگار آموزشی کارگاه برنامه ریزی بر محور فعال کردن جهاد و تفکر (ویژه برگزاری کارگاه)

برای داشتن برنامه ریزی لازم است فاصله های زمانی هر کار برای به سرانجام رسیدن بررسی شود، در نظر گرفتن ...
ادامه ...

پرده نگار آموزشی برنامه ریزی پیش رونده(ویژه برگزاری کارگاه)

در برنامه ریزی باید همواره به سمت مقصد بود،  بامقصد بودن، پیشرو بودن، بر محور نیازها حرکت کردن نیاز به ...
ادامه ...

مهارت های برنامه ریزی برای زندگی خداپسندانه(ویژه برگزاری کارگاه)

 سه کارگاه فوق بعنوان نمونه اجرا شده در دانشگاه ها، برای مخاطب دانشجو ارائه شده است. می تواند با کمی ...
ادامه ...