پرده نگار آموزشی برنامه ریزی پیش رونده(ویژه برگزاری کارگاه)

در برنامه ریزی باید همواره به سمت مقصد بود،  بامقصد بودن، پیشرو بودن، بر محور نیازها حرکت کردن نیاز به مهارت هایی دارد که در پرده نگار حاضر سعی شده است به آن پرداخته می شود.

دریافت پاورپوینت کارگاه

۱۳۹۸/۹/۱۷ ،۲۰:۲۴:۳۷ +۰۰:۰۰تیر ۳۰ام, ۱۳۹۸|