/, فعالیتها و اخبار مدرسه علوم انسانی/گزارش جلسه هسته پژوهشی قرآن و روانشناسی دانشگاه تهران- یکشنبه مورخ ۶ مرداد ۹۸ – معیارهای ازدواج- تیپ شناسی شخصیت

گزارش جلسه هسته پژوهشی قرآن و روانشناسی دانشگاه تهران- یکشنبه مورخ ۶ مرداد ۹۸ – معیارهای ازدواج- تیپ شناسی شخصیت

جلسه اینگونه پیش رفت:

بخش اول: معیارهای ازدواج (جلسه دوم، آقای یادسایی)
در این قسمت به بررسی یافته های پژوهشی در حوزه کفویت و انواع ازدواج در نظریات جاری پرداخته شد، و با تحلیل ها و نظراتی که متخصصین در این زمینه مطرح کردند، مقرر شد، مفهوم طیب به عنوان بستر پاکی که ازدواج و خانواده بر اساس آن و در آن شکل می گیرند مورد بررسی قرار گیرد.
بزودی کارگاه طیب شناسی و فرایند شناسی طیب جهت تبیین این موضوع برگزار خواهد شد.

دریافت صوت بخش اول

بخش دوم: تیپ شناسی شخصیت (جلسه۳۷-رساله دکتری خانم عسکری)
در این بخش، پژوهشگر به مرور دستاوردهای این حوزه پرداخت و زمان نهایی برای جمع بندی تعیین شد.
قسمت مهم‌این بخش این بود که: چند مدل دسته بندی برای انواع شخصیت با توجه به اقوام مختلف، از قرآن پیشنهاد شد.

 

دریافت صوت بخش دوم

۱۳۹۸/۵/۱۵ ،۱۴:۴۱:۵۸ +۰۰:۰۰مرداد ۱۱ام, ۱۳۹۸|