///مقاله بررسی شاخصه های جوامع رشد نیافته و راههای دستیابی به رشد جوامع (مطالعه موردی سوره نوح علیه السلام)

مقاله بررسی شاخصه های جوامع رشد نیافته و راههای دستیابی به رشد جوامع (مطالعه موردی سوره نوح علیه السلام)

یا رب

تلاش اصلی این مقاله، بررسی شاخصه های جوامع رشد نیافته و راههای دستیابی به رشد است. در این مقاله با توجه به این نکته مهم که حضرت نوح علیه السلام از
پیامبران امم ابتدایی انسان ها بوده اند، از ویژگی هایی که در قرآن برای قوم ایشان گفته است در جهت شاخصه های بدوی بودن و رشدنیافتگی یک جامعه استفاده شده است.
لذا با مطالعه سوره مبارکه حضرت نوح علیه السلام و بررسی دو وضعیت مطلوب و نامطلوب و تاثیر ابعاد طبیعی بر هر یک از این دو وضعیت شاخصه های رو به زوال جوامع استخراج گردید. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که طبع اجتماعی انسان اگر با هدایت الهی آموزش نبیند به سمت هلاکت سوق یافته و از سعادت دنیا و آخرت فاصله می گیرد. به عبارت دیگر اگر جوامع در وضعیت طبیعت گونه خود متوقف گردند مشمول قانون هلاکت شده و به اضمحلال ابدی کشیده خواهند شد.

دریافت فایل مقاله بررسی شاخصه های جوامع رشد نیافته و راههای دستیابی به رشد جوامع (مطالعه موردی سوره نوح علیه السلام)

۱۳۹۸-۶-۸ ۲۳:۲۰:۱۶ +۰۴:۳۰مرداد ۱۵ام, ۱۳۹۸|