///مقاله بررسی واژه بلاغ از منظر قرآن کریم (تدبر در سوره مبارکه حضرت ابراهیم علیه السلام)

مقاله بررسی واژه بلاغ از منظر قرآن کریم (تدبر در سوره مبارکه حضرت ابراهیم علیه السلام)

یا رب

تلاش اصلی این مقاله، بررسی واژه بلاغ و به دست آوردن مختصات و ویژگیهای این کلمه از منظر قرآن کریم است که با توجه به غرض اصلی سوره ابراهیم مبتنی بر تاثیر بلاغ در بلوغ انسان به بررسی این واژه در سوره مبارکه حضرت ابراهیم اقدام نمودیم. برای نیل به این مقصود پس از بررسی ریشه این واژه و مشتق آن از روش تدبر کلمه ایو سوره ای بهره گرفته و نتایج به دست آمده حاکی از آن بود که واژه بلاغ در این سوره به معنای رساندن امر و پیام در حد کفایت است که برای آن متناسب با دریافت کنندگان و مخاطبین پیام دلایل محکم و آشکاری ارائه میگردد. بر همین اساس بلاغ دارای غرض، خطاب، مخاطب است. بنابراین بلاغ دارای ویژگیهایی از قبیل یادآور کننده نعمتها و ایام الله و لزوم شکر در زندگی است.

دریافت فایل مقاله بررسی واژه بلاغ از منظر قرآن کریم (تدبر در سوره مبارکه حضرت ابراهیم علیه السلام)

۱۳۹۸-۶-۸ ۲۳:۱۷:۴۷ +۰۴:۳۰مرداد ۱۵ام, ۱۳۹۸|