///مقاله جلوه های مختلف ” قول ” در زندگی و کارکرد آنها بر اساس سوره مبارکه مجادله

مقاله جلوه های مختلف ” قول ” در زندگی و کارکرد آنها بر اساس سوره مبارکه مجادله

یا رب

تلاش اصلی این مقاله، بررسی واژه قول و بررسی مختصات این کلمه از منظر سوره مبارکه مجادله است که با توجه به غرض اصلی این سوره مبتنی بر آداب ارتباطات اجتماعی و تعمیم یافتن آن در روابط خصوصی خانوادگی تا سطوح بالای روابط اجتماعی صورت پذیرفته است. از آنجا که در جوامع پیچیده امروز، سطوح روابط فردی و اجتماعی بسیار گسترده شده و ارتباطات اشکال متنوعی به خود گرفته است بر آن شدیم تا با انجام این پژوهش دایره گسترده این واژه را در نحوه روابط، مورد بررسی قرار دهیم. برای نیل به این مقصود پس از بررسی واژه قول و ارائه تعریفی جامع به بررسی انواع جلوههای آن در این سوره پرداخته و آثار آن را مورد مطالعه قرار دادیم.
نتایج به دست آمده حاکی از آن بود که واژه قول در این سوره به معنای یکی از انواع بروزات است که در آن متکلم اراده میکند مقصود خود از مطلبی را به مخاطب انتقال دهد. بنابراین قول در روابط اجتماعی بار معنای متفاوتی داشته که منجر به اثرات متنوع در سطوح مختلف روابط اجتماعی میشود. در این میان انواع دیگر بروزات چون نطق و کلام نیز شناخته شد که در مجالی دیگر باید آنها را مورد توجه قرار داد.

دریافت فایل مقاله جلوه های مختلف ” قول ” در زندگی و کارکرد آنها بر اساس سوره مبارکه مجادله

۱۳۹۸-۶-۸ ۲۳:۱۶:۰۴ +۰۴:۳۰مرداد ۱۵ام, ۱۳۹۸|