محتوای مطالعاتی کارگروه تفکر مدرسه علوم انسانی۱۳۹۸/۴/۱۶ ،۱۴:۵۳:۳۴ +۰۰:۰۰

مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت(ع) / مدرسه علوم انسانی / کارگروه تفکر / محتوای مطالعاتی کارگروه تفکر

بسته آموزشی و سیر مطالعاتی منظومه تفکر

این منظومه متشکل از مجموعه کتب در رابطه با تفکر نفس و انواع تفکر است که سعی دارد موضوع تفکر ...
ادامه ...

پرورش تفکر مشاهده ای

انسان مخلوقی است که برای مدت محدودی به این جهان محدود و مادی قدم گذاشته است. در عین حال توانمندی ...
ادامه ...

تفکر شنیداری

شنیدن یکی از مهمترین ورودی‌های اداراکات و فهم و علم در انسان است که با تقویت یافتن، طهارت پیدا کردن ...
ادامه ...

پرورش تفکر قرآنی

تفکر آینه ای شفاف است که به قلب بینا، زندگانی می بخشد. این نعمت و امکان اختصاصی نردبانی است که ...
ادامه ...

تفکر اجتماعی، تفکر عینی: هنر خوب زیستن با دیگران

کتاب حاضر که طرز تفکر دین درباره حرکت‌های اجتماعی را معرفی می‌کند، با طرح ایده تفکر عینی- تفکر اجتماعی به ...
ادامه ...